Usługi Księgowości

Księgowość

Skomplikowane i dynamiczne zmiany w prawie gospodarczym, w tym dotyczące sprawozdawczości finansowej i podatkowej, wymagają ciągłego monitorowania oraz prawidłowego interpretowania przepisów. EBOR Good Solution Sp.z o.o. świadczy usługi dostosowane do indywidualnych potrzeb naszych klientów. Wszystkie nasze usługi są wykonywane zgodnie z najnowszymi przepisami prawnymi. Nasze biuro oferuje pełen zakres usług księgowych, w szczególności:

1. Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów:

– Ewidencja przychodów i rozchodów.
– Ewidencja środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych.
– Nadzór nad formalną i rachunkową poprawnością dowodów księgowych.

2. Prowadzenie ksiąg rachunkowych na podstawie dokumentów księgowych:

- Opracowanie i wdrażanie zasad rachunkowości, w tym planu kont dostosowanego do potrzeb klienta.
- Przygotowanie bazy danych w systemie finansowo-księgowym.
- Wycena aktywów i pasywów.
- Ewidencja środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych.
- Ewidencja dokumentów otrzymywanych od klientów i kontrahentów.
- Nadzór nad formalną i rachunkową poprawnością dowodów księgowych.
- Raportowanie danych finansowych do zarządu firmy i grupy zgodnie z wymaganiami klienta.
- Przygotowanie statutowych sprawozdań finansowych oraz pomoc w sporządzeniu sprawozdania zarządu z działalności.

3. Opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych:

- Ewidencja przychodów.
- Ewidencja środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych.
- Nadzór nad formalną i rachunkową poprawnością dowodów księgowych.

4. Karta podatkowa.

5. Organizacja gospodarki magazynowej podmiotu.

6. Sporządzanie sprawozdań finansowych.

Naszym priorytetem jest zapewnienie naszym klientom zawsze terminowej obsługi księgowej i utrzymanie najwyższych standardów jakości. Oferowane przez nas usługi księgowe są zawsze dostosowywane do konkretnych oczekiwań klienta, zarówno pod względem formalnym, jak i merytorycznym, z uwzględnieniem terminów określonych przez przepisy prawa i wymagań klienta.
Świadczymy kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych, zwłaszcza mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Naszym głównym celem jest spełnienie bieżących obowiązków podatnika związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych i sprawozdawczości podatkowej.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług w zakresie rozliczeń księgowo-podatkowych.

  Pomożemy Twojej firmie!

  Jeśli masz pytania dotyczące działalności firmy, założenia, prowadzenia, rozliczeń lub masz inne pytanie z zakresu naszych usług, skontaktuj się z nami!

  Zadzwoń :

  +48 604 059 991

  biuro[at]ebor.pl Pon – Pt 07:30-15:30

  Prezentacja Firmy